.

Línea Anasac

Atonic

ATONIT 5 EC
(Lambdacihalotrina)

Hawker

HAWKER 25EC
(Cipermetrina)

Stuka-Granos

STUKA GRANOS
(Deltametrina+Pirimifos metil)

Spee3

SPEE3 EW
(Piretrina natural+ Butoxido de piperonilo)

Detia-Gas

DETIA GAS

logo